۷۰%
رفرانس قدیمی
***گایدلاین خون*** (هاریسون 2015-سسیل 2016)
۸۵۰۰۰۰ ریال
 • ۵۹۵۰۰۰

  قیمت با تخفیف : ۲۵۵۰۰۰ ریال

  ۷۰%
  رفرانس قدیمی
  ***گایدلاین غدد*** (هاریسون 2015-سسیل 2016)
  ۸۵۰۰۰۰ ریال
 • ۵۹۵۰۰۰

  قیمت با تخفیف : ۲۵۵۰۰۰ ریال

  ۷۰%
  رفرانس قدیمی
  *** QB قلب و عروق*** (هاریسون 2010-سسیل 2012)
  ۱۸۰۰۰۰ ریال
 • ۱۲۶۰۰۰

  قیمت با تخفیف : ۵۴۰۰۰ ریال

  تعداد 1-3          کل محصولات : 3