۳۱%
پکیج آزمون قطب های کشوری

این پکیج هدیه شامل آزمون قطب های کشوری(دروس مینور اسفند ۹۷، مینور شهریور ۹۸ )و(سوالات ارتقاء و بورد داخلی۹۷ و ۹۸) و (پرانترنی، دستیاری و بورد داخلی ۹۹)و (پرانترنی اسفند ۹۹) می باشد.


قیمت : ۷۸۰۰۰۰۰ ریال
  • ۲۴۱۸۰۰۰ ریال تخفیف

    قیمت با تخفیف : ۵۳۸۲۰۰۰ ریال
           مینور اسفند ۹۷، مینور شهریور ۹۸ و سوالات ارتقاء و بورد داخلی۹۷ - ۹۸ و پرانترنی، دستیاری و بورد داخلی۹۹ - پرانترنی اسفند۹۹